ĮMONĖS POLITIKA

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA


UAB XTgroup efektyviai valdo projektus, atlieka bendrastatybinius darbus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Įmonė užsiima gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba; statybinių konstrukcijų ir lauko inžinerinių sistemų montavimu, fasadų šiltinimu, grindų betonavimu, stogų įrengimu, apdaila, šilumos sistemų bei šilumos siurblių montavimu bei žemės darbais.

Ši politika yra įgyvendinama siekiant tikslų ir vadovaujantis principais:


- Prioritetas kokybei visose įmonės veiklos srityse;
- Nuolatinis ryšys su užsakovais paslaugų kokybei gerinti;
- Užsakymų operatyvus ir savalaikis vykdymas;
- Progresyvių technologijų diegimas;
- Nuolatinis visos bendrovės personalo tobulėjimas;
- Kiekvieno darbuotojo atsakomybė už veiklos poveikį aplinkai;
- Visų aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymas;
- Numatytų kokybės ir aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimas ir tam reikalingų išteklių skirstymas;
- Nuolatinis vadybos sistemos rezultatyvumo gerinimas, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, klientų, partnerių, darbuotojų atsiliepimus;
- Nuolatinis ryšių gerinimas su savo partneriais ir tiekėjais;
- Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo skatinimas;
- Naujovių diegimas ir sprendimų ieškojimas tobulinant paslaugos tiekimo kokybę;
- Darbuotojų konsultavimosi ir dalyvavimo integruotos vadybos sistemoje skatinimas.